Sport Derfl | Půjčovna lyží a bot
Palackého nám. 1092 | 278 01 Kralupy nad Vltavou | +420 315 725 301

Podmínky výpůjčky


Den Víkend Týden
Při půjčení na den se toto vybavení vydává odpoledne před půjčením. Vrácení je nutné následující den od vypůjčení do 14 hodin. Půjčení vybavení na víkend se vydává v pátek a vracení v pondělí. Platí se pouze dva dny. Půjčení vybavení na týden – platí se sedm dní, den vypůjčení a vrácení se neúčtuje.
  1. Předložení platného občanského průkazu
  2. Složení vratné zálohy /jistiny/ viz ceník půjčovny pod položkou záloha
  3. Půjčovné bude vyměřeno podle ceníku a platí se při vypůjčení.
  4. Zákazník je povinen vrátit zapůjčenou výstroj v původním stavu.

V případě vážnějšího poškození výstroje je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu, dle ceníku oprav. Při ztrátě nebo odcizení zapůjčené výstroje uhradí zákazník její aktuální zůstatkovou cenu uvedenou ve smlouvě. Případné překročení půjčovní doby budou zákazníkovi účtovány další dny dle ceníku půjčovny.